مصاحبه ها

در رثای قهرمان ملی کشور

ماه مارچ 2000 شهر تخار با قهرمان ملی کشور

 

 

امرالله صالح در باره طالبان

رجال کشور در باره مسعود

اقای قانونی در باره مسعود

 احمد مسعود پسر مسعود

بسم الله خان

 

محترمه فوزیه کوفی

داکتر عزیز لودین انتخابات

داکتر رمضان بشردوست - 2

  (1) داکتر رمضان بشردوست

آقای نثار حارس خبرنگار

 

 

 

 

See more interviews from Sema e Afghanistan Tv on You Tube @ voafghan