احساس همدردی یا کمپاین انتخاباتی

نمایشنامه دیگری  از اقای کرزی

نصیر خالد تورنتو

nasirkhalidvoa@yahoo.ca

قبلا چنین پیش بینی میشد که با نزدیک شدن دور بعدی انتخابات، آقای کرزی و تیم همراهش به آسانی میدان رقابت را به حریفانشان خالی نخواهند گذاشت و دست به بازی های چند جانبه خواهند زد با وجودیکه آقای کرزی بار ها اعلام کرده بود که حتی یکروز هم از موعد تعین شده حکومت نخواهد کرد ولی این حرف زمانی مفهوم خود را نزد مردم از دست داد که آقای کرزی در لیسه امانی گفتند: من در خواب هم نمی دیدم که یکروزی رئیس جمهور میشوم، حالی که شدیم هیله دادنی نیستم.

آقای کرزی در جریان هفت، چانسهای طلائی خوبی را که میتوانست افغانستان را در بخشهای مختلف از بحران نجات بدهد از دست دادند. رهبریت نا سالم دولت، باعث  شد تا امنیت نسبی از بین برود مخالفین قدرت بیشتر از گذشته پیدا کنند، کشت و قاچاق مواد مخدر رونق یابد فساد اداری از حد بگذرد و بازسازی چنانیکه انتظار میرفت صورت نگیرد، پس با چنین دست اورد ناکام چگونه آقای کرزی برای بار دوم خویش را برای ریاست جمهوری افغانستان اماده میسازند؟.

در جریان هفت سال گذشته، پولهای هنگفتی بکشور ما سرازیر شد، پولیکه میتوانست زندگی مردم بینوای ما را تغییر بدهد، کشور ویران را آباد کند، امنیت را تامین و اردو و پولیس ملی را تقویت نماید اما باتاسف بیشتر این پولها حیف و میل شد و درد ملت را نه تنها دوا نکرد بلکه بر تعدد گدایان و  فقرای کشور نیز افرود.

با چنین روش نا مناسب بالاخره آقای کرزی متوجه میشوند که زمان به سرعت گذشت و دوران حکمروائی شان رو به اختتام است لهذا دست بکار شدند. در گوشه و کنار وطن با عجله دست به تشکیل شورای ها زدند تا در زمان مناسب آن شورای ها از ایشان حمایت کند و تشکیل شورای جدید قوماندنان جهادی ولایت کابل و لوگر نیز جز همین طرحهاست که در روز نخست از ادامه کار رئیس جمهور حمایت خود را اعلام نمودند. در اخرین روز ها آقای کرزی متوجه میشوند که در کشور شان مردم از بابت جاری شدن سیلابها و وقوع زلزله خساره مند شدند دل نازک شان برحم میاید و حتی برای بازجوئی از آسیب دیده گان بمنطقه شان میرود و با خیمه نشین بی بضاعت در یک کاسه ماست نوش جان میکنند و بعدآ دستور میدهند که جشن پیروزی جهاد برحق ملت افغانستان لغو و پول آن برای اسیب دیدگان ارسال گردد.

جناب رئیس جمهور در هفت سال گذشته هزاران هموطن مظلوم در اثر آفات طبیعی از بین رفته اند مگر در انزمان شما احساس بشر دوستی نداشتید تا ازملتی که برای شما رای اعتماد دادند خبر گیری نمائید. این دلسوزی شما بیانگر احساس شما نه، بلکه بیک پارچه تمثیلی میماند که برای مردم افغانستان تکراری شده است:

هر که را بر خاک بینی آتشش بر سر مریز

مردم خاطر پریشان را پریشان تر مکن

8 ثور نتیجه مبارزه ملت قهرمان افغانستان برعلیه کفر و الحاد است نه مبارزه چند رهبر تنظیمها، 8 ثور نتیجه خون اضافه از دو میلیون انسان دلیر کشور است که باید به آن ارج گذاشته شود نه اینکه بالای  آن خط فراموشی کشیده شود. 8 ثور روز پیروزی نور علیه ظلمت است و باید به آن افتخار نمود و حوادث دلخراش بعدی نباید بالای این روز افتخار افرین مردم افغانستان اثر سو بگذارد.

جناب رئیس جمهور، شما میتوانستید از مصارف اضافی و تجملی بی حد و حساب دیگر بکاهید و به مصیبت رسیدگان کمک کنید نه اینکه افتخارات مردم افغانستان را قربانی کمپاین انتخاباتی تان کنید. شما با این عمل ظاهرآ بشردوستانه ی تان توانستید چند روزی شکم چند گرسنه را سیر کنید در حالیکه این مردم در جریان هفت گرسنه بودند ولی شما توجه نکردید. شما میتوانستید در همین مدت خانه در دلهای یتیمان و بیچاره ها وطن اباد کنید که نکردید. کسانی چنین می اندیشند که شما پولهای بیشماری برای کمپاین انتخاباتی تان از سرمایه ملت بمصرف میرسانیددر حالیکه میتوانید از همین پولها برای خدمت بمردم استفاده کنید بطور مثال تغییر نظر 150 تن از نماینده های پارلمان برای ادامه کار تان در مقام ریاست جمهوری نیز از دید مردم بدون مصرف صورت نگرفته است.

خراب آباد گیتی جای عشرت نیست دل برکن

مهیا کن بساط عیش را در عالم دیگر

اما در مورد تصمیم شما،  دو عامل دیگر نیز میتواند اثر گذار باشد: کسانی براین باوراند که حمله  سال گذشته مخالفین در همین روز، باعث آن شد تا شما دیگر در انظار مردم قرار نگیرید تا خدای ناخواسته بار دیگر حمله بالای تان صورت نگیرد و ملت ما داغدیده نگردد. کسان دیگر بر این عقیده اند که نفوذ کمونستان در اداره تان مخصوصا در پستهای اساس دولتی باعث شد تا شما اقدام به چنین عمل کنید.

جناب رئیس جمهور، من منحیث یک شهروند این سرزمین از شما تقاضا دارم تا قبل از اینکه خود را برای دور بعدی انتخابات آماده بسازید یکبار در گوشه ی خلوت، هفت سال گذشتۀ حکومت تان را مرور کنید، بعدآ تصمیم اتخاذ کنید که آیا واقعا برای دور بعدی شما شایسته این مقام هستید و یا خیر؟ آنچه دیگران در گذشته انجام دادند ما امروز قضاوت میکنیم و آنچه ما امروز انجام میدهیم آینده ها قضاوت خواهند کرد و شما جناب رئیس جمهور با کارکرد های هفت ساله ی تان به یقین که فردا در معرض قضاوت تاریخ قرار خواهید گرفت.