اعدام 15 تن در محبس پلچرخی

نصیر خالد تورنتو کانادا

nasirkhalidvoa@yahoo.ca

شام سه شنبه 9 اکتوبر 2007

15 تن بروز سه شنبه 9 اکتوبر بجرم قتل، یاغی گری، آدمربایی، دزدی مسلحانه، گروگانگیری و زنا توام با قتل در محبس پلچرخی کابل اعدام شدند در ادامه خبر امده است که 175 تن دیگر در انتظار اعدام میباشند. آقای حمید زاده سخنگوی اقای کرزی به خبرنگاران در کابل گفت: "آنهایی که اعدام شدند، کسانی بودند که باید اعدام می شدند و مشکلی در این مورد وجود ندارد." و گفتند که آقای کرزی به ایشان وظیفه سپرده است تا اعلام نمایم که انتظار اعدامهای بیشتر را باید داشته باشید. خوب شنیدن این خبر برایمن جالب بود که بعد از مدتها بالاخره دولت تصمیم گرفت که چند دزد، قاتل آدم ربا و زانی را برای عبرت دیگران اعدام نماید. اما وقتی جریانات 6  دورۀ کار آقای کرزی را از نظر گذرانیدم و چهرۀ آقای صیغت الله مجددی با کمیسیون تحکیم صلح مقابل چشمانم ظاهر شد، با خود گفتم این اعدامها نه باعث تامین امنیت میشود و نه صلح و ثبات ببار میاورد و اگر دولت افغانستان و مخصوصا اقای کرزی ارزومند برقرار صلح و ثبات در کشور میباشند باید کار را از جای دیگر شروع کنند.

دزد و قاتل و آدم ربا امنیت کشور را بمخاطره نمی اندازد، خوب ایجاد تشویش میکند و آرامش را بهم میزند اما بازهم تکرار میکنم، امنیت کشور را مختل نمیکنند. در هر کشوری بشمول جهان متمدن دزدان و قاتلان زیادی وجود دارد که باعث بهم زدن آرامش میشوند و هرگز امنیت این کشور ها بهم نخورده است  و موافق با این نظر هم میباشم  آنانیکه قانون را زیر پا میکند و برخلاف آن عمل مینمایند، دست به دزدی و چپاول میزنند باید مجازات شوند تا دیگران پایبند قانون شوند. اما در شرایط فعلی افغانستان، جناب کرزی آنانیکه امنیت کشور و جهان را بمخاطره انداخته اند، حملات انتحاری انجام میدهند، خانه های مردم را ویران میکنند و دارائی عامه را طمعه حریق میکنند و مخصوصا رمضان امسال را در پایتخت کشور، در شهری که شما حاکم ان میباشید، به رمضان خون و آتش مبدل نمودند و صد ها خانوادۀ رنجدیده را داغدار نمودند، باید اعدام شوند، آن جانیان بیرحم سنگدل و خدا نشناس باید بالای پایه های دار بروند و تناب بگردنشان حلقه زند تا درس عبرت به دیگر تروریستان شود.  سخنگوی شما از اعدام یک دزد میگوید و وعده بیشتر برای اعدام میدهد، اما کمیسیون تحکیم صلح شما، بهزاران جتایتکار تروریست، که بیشتر شان را بیگانه ها تشکیل میدهد با سپاس و امتنان، بعد از دستگیری در میدان های نبرد علیه منافع ملی کشور ما، آزاد نموده و دوبار آنها را به لانه اصلی شان می فرستد تا بار دیگر سلاح بر دوش بگیرند و بر علیه نیرو های افغان و ائتلاف بین المللی بجنگند و یا اینکه چند بمبی در بدن جا سازی کنند موتر و ساختمانی را ویران و ده ها انسان بیگناه را از بین ببرند. داغدیده های کشور مان وقتی تسلی میشوند که بالای پایه دار اجساد دشمنان واقعی خود و بشریت را ببینند، اجساد تروریستان پاکستانی و عرب و ازبک را ببینند، تا اطمینان حاصل کنند که دولت انتخابی شان با دشمنان صلح و امنیت برخورد خشن مینماید،  تا دشمنان واقعی کشور ما نیز درک کنند که بعد از این از عفو وبخشش در افغانستان خبری نیست و هر جتایتکار بسزای اعمال خود میرسد.

دولت افغانستان و جهان از تامین امنیت در کشور ما عاجز مانده اند، چرا؟ بخاطریکه جتایتکار جنگی هرگز در افغانستان مجازات نمیشوند و پاداش هم میگیرند. آقای کرزی صمیمانه بپذیر کاسه صبر ملت و جهانیان لبریز شده است، در کنار مادران و پدران داغدیده افغان، صد ها مادر و پدر دیگر در سراسر جهان در از دست دادن فرزندان دلبند شان که توسط تروریستان بیرحم از بین میروند متاثر اند، بسیار بموقع خواهد بود تا بعد از این در کنار مجازات، افغانان، بیگانه ها را هم از پاداش، بسوی مجازات آنهم پایه های دار رهسپار نمائید و بالاخره یک قدمی برای ارعاب متجاوزین نیز بردارید. بعد از این و قرار وعده شما که سلسله اعدام ها دوام دارد، بجای یک افغان دزد و قاتل یک متجاوز بیگانه باید در کشور ما اعدام شود.