باز هم اعدام

nasirkhalidvoa@yahoo.ca 

بار دیگر نشرات داخل افغانستان از یک آمادگی دیگر برای اعدام بیشتر مجرمین جنائی خبر دادند. در گزارش به نقل از سخنگوی محکمه عالی  قضائی آمده است که در لست محکومین به اعدام افراد سیاسی ( گروه طالبان القاعده ) شامل نمیباشند، و تنها مجرمین جنائی شامل این لست که در حدود 70 تن خوانده شده، میباشند. و اقای همایون حمیدزاده سخنگوی اقای کرزی گفته است بعد از اعدام  15تن در ماه گذشته، میزان جرایم در کابل کاهش یافته است.  ولی اضافه نموده است که اشد مجازات برای تامین امنیت راه حل نیست

همانسانیکه بتاریخ 9 اکتوبر در نوشتار قبلی خود تذکر داده بودم  مردم افغانستان نسبت به همه چیز، به استقرار صلح و ثبات نیاز دارند، و باید تلاش بیشتر در جهت مجازات آنانی صورت بگیرد که امنیت را در افغانستان مختل نموده اند.اصولا اعدام باید آنانی شوند که با حیات دیگران بازی میکنند. ریسمان دار بگردن کسانی آویخته شود  که ملت ما را بخاک و خون کشانیده اند، حملات انتحاری انجام میدهند و ویرانی و بی امنیتی ببار میاورند

در جریان شش سال گذشته دولت افغانستان برای رفع بیکاری و فساد اداری و بهتر ساختن محیط زیست، چه خدمات نیکوی انجام داده است تا میزان جرایم جنائی کاهش یابد. پر واضح  است وقتی افراد یک جامعه در فقر، تهیدستی، بیکاری و بی سر پناهی زیست نمایند دست بهر کاری میزنند. باید راهی برای رفع این مشکل جستجو کرد. مردم کشور از بیکاری رنج میبرند و مجبور دست بکار های خلاف بزنند در حالیکه در طول شش سال حکومت اقای کرزی ده ها هزار کارمند دولت از وظیفه سبکدوش شدند و بر عکس حدود 50000 کارگر پاکستانی که معلوم نیست آنها کارگران ساده هستند یا کارمندان  آی اس ای، مصروف کار در افغانستان هستند همینطور کارگران ایرانی. آیا بهتر نیست در چنین حالت چراغ را در خانه روشن کنید نه در مسجد، اول ایجاد کار بر ای هموطنان نازنین ما کنید بعد به بیگانه ها بی اندیشید. بزرگان دولتی هرکدام قصر هائی اباد نموده اند که میلیونها دالر جهت اعمار آنها بمصرف رسیده است، که دولت میتوانست توسط همین پولها که حق حقه ی مردم افغانستان است، برای شان ایجاد کار نماید، سرپناهی برای مردم آماده سازد و گرسنه ی را سیر نماید، که متاسفانه چنین نشد. اما تا جائی که معلومات در دست است اکنون دزدان چراغ بدست که از خون ملت در دستگاه دولتی تغذیه میکنند، میلیونها دالر را از کشور بیرون کشیده و در شهر افسانوی و عیاشی دوبی و در شهرک جدیدیکه قیمت هر اپارتمان از یک میلیون دالر بیشتر است، ده ها اپارتمان و منازل رهایشی خریداری نموده اند. مسوولین دولت میتواند این دزدان را شناسائی کند، اموالشان را ضبط نماید و برای مساکین و محتاجانی که از ناچاری دست به دزدی میزنند، تقسیم نماید. فردی بخاطر دزدیدن 1000افغانی روانه زندان میشود، و بالاخره بپای دار میرود. اما دزدانیکه میلیونها دالر را چپاول میکنند، تقدیر میشوند. ایا همین عدالت است و حکومتداری؟

دیده شد که حتی پرویز مشرف  وضعیت کشورش را وارونه و رو به تباهی دید و اخیرآ حکومت نظامی اعلام نمود و بر علیه کسانیکه دشمن بشریت خوانده شده اند( طالبان القاعده) اعلام جنگ کرد. اما حکومت افغانستان این دشمنان بشریت را با محبت از زندانها رها میسازد و به لانه های اصلی شان اعزام میکند و با افتخار اسم  این سخاوت را گذاشته اند مبارزه با تروریزم

با صمیمیت عرض مینمایم که اقای کرزی بالاخره دوره کار شما نیز به پایان میرسد و سوالی که در پایان کار از شما خواهدشد، من همین اکنون برای تان طرح میکنم:  ثمرۀ 7 ساله حکومت تان چه است؟  بجز بدبختی ارمغان دولت شما بمردم افغانستان چه است؟ و چگونه شما خود، همین دوره را که یک چانس طلائی و تاریخی برای مردم افغانستان بود، بررسی مینمائید؟

                                                                                            نصیر خالد

                                                                                          تورنتو  -  کانادا