اکثریت این پارچه در استدیوی سیمای افغانستان در تورنتو تهیه شده است

اشعار  ( برای رنگینی این صفحه لطفا اشعار انتخابی تانرا بمن ارسال بدارید) تشکر از شما

آهنگهای انتخابی

Animated Graphics Animated Gifs Flores  Animated Flowers Beautiful Flowers Keefers Image

ا از سی دی اشکی بر صفحه قران

خدا جو

به کی باید دل بست

امیر عشق

اشکی بر صفحه قرآن

نماز

قیام کن نمازت نماز نیست

نعت شریف

وحی

 

 

 

 

عشق آفرین

دسته گل تو

کوچه

نمی خندم

هموطن

گناه

باور مکن

به چه مانند کنم

یاد خدا

جوانی داستانی بود

دل ترا دادم

جام لب

     

کام

 

 

 

 

For all your travels needs call Fakhria Khalid @ (416)854-7829

لطفا  نظریات و پیشنهادات سالم و سازنده تان را برای بهبود این صفحه

برایمن ایمیل کنید در تورنتو هموطنان عزیز میتوانند با شماره ذیل تماس بگیرند

nasirkhalidvoa@yahoo.ca

For more info please call Nasir Khalid at: (647)771-1871

back to main page